Zandvaarders

332time to travel m

De Woestijn van Andara is zo groot en gevaarlijk dat vrijwel onmogelijk is voor de meeste reizigers om er veilig met behulp van kamelen door heen te trekken. Op de Woestijn Dwergen na overleeft vrijwel niemand zo’n reis, behalve de dappere, of dwaze kapiteinen en bemanningen van de Zandvaarders. Gepioneerd door een aantal Gnomes in het verleden reizen er over het zand van de woestijn schepen die door een combinatie van magie en gnome handigheid over het zand heen zeilen met behulp van de sterke winden die door de Andariaanse Woestijn heen waait.

In de loop der tijden hebben ook andere rassen het vak van Zandvaarders gekozen, maar alleen de meest dappere of hebtzuchtigste durven dit aan, want een Zandschip en zijn bemanning verdwijnen vaak in hun reizen in de woestijn.

Zandvaarders

Stad van Glas Bierenbeer