Stads Gilde

Drg345 excursion characters 0 preview

Het Stads Gilde is het huidige heersende orgaan van de Glazen Stad. Aangezien de Glazen blazers en handelaars de macht hebben in de Glazen Stad (en ongeveer 90% van de stads populatie uit hun bestaat) worden er elke 4 jaar verkiezingen gehouden in de Stad, waarbij alleen de leden van het Stads Gilde (alle handelaars, glazenblazers en andere handwerklieden) een stem hebben, waar 7 Raadslieden gekozen worden. Deze 7 mannen of vrouwen hebben dan voor 4 jaar de macht over de stad, en kunnen alleen uit hun functie gehaald worden als bij een stemming meer dan 50% van de leden van het Gilde tegen ze stemt.

Advonturiers, Huurlingen en ander gewapend tuig kan vrijwel altijd werk vinden bij het Stadsgilde, aangezien er altijd wel iets in Andera aan de hand is. Jonathan Calathes is de man die het meeste met hun werkt.

Stads Gilde

Stad van Glas Bierenbeer